Onze visie op logopedie in het onderwijs

Van Hoek & van Luijk vindt een goede samenwerking met leerkrachten en begeleiders van kinderen van groot belang. Daarnaast staat Van Hoek & Van Luijk voor informatieverstrekking, gedegen onderzoek en observaties met betrekking tot de taalontwikkeling en taalstimulering.
Dit is een voorwaarde voor goede kwaliteit in onderwijs en zorg voor kinderen. In de huidige maatschappij wordt er veel verwacht van kinderen en kunnen er problemen ontstaan op sociaal-emotioneel vlak. We zijn ervan overtuigd dat goede informatie betreffende spraak, taal en communicatie aandacht verdient, zodat dat leerkrachten, begeleiders en/of pedagogische medewerkers sneller problemen kunnen signaleren en specifieker in kunnen gaan op de hulpvraag van het kind.

Tijdens het geven van verschillende workshops/modules over taal, spraak en communicatie is duidelijk gebleken, dat de intentie om de ontwikkeling te stimuleren er zeker is, maar men is zich vaak nog onvoldoende bewust en heeft nog onvoldoende knowhow of middelen om er gedegen vorm aan te kunnen geven.

Van Hoek & Van Luik brengt vanaf 2008 haar kennis en ervaring over tijdens het geven van modules en studiedagen in opdracht van o.a.: de hogescholen InHolland en Fontys aan verschillende doelgroepen (leerkrachten, Ambulante Dienstverleners, rugzakbegeleiders, Remedial Teachers en Intern Begeleiders). Daarnaast geeft zij regelmatig informatieavonden aan pedagogisch medewerkers, ouders en verzorgers over spraak, taal en communicatie op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Producten

Communiceren kun je leren!

Een cursus voor pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Tijdens deze cursus wordt geleerd op welke manier de spraak- en taalontwikkeling van kinderen van 1 tot 5 jaar gestimuleerd kan worden. Deze cursus kan video-opnames bevatten. Via coaching op de werkplek leer je als leidster in praktische zin de verkregen informatie toe te passen in het dagelijks werken met de peuter.

Screeningslijst Slechthorendheid

Er is een Screeningslijst ontwikkeld om uit te vinden of een kind gehoorsproblemen heeft of een risico loopt. In een workshop van 3 uur wordt geleerd, hoe deze lijst in de praktijk gebruikt kan worden en hoe er tot een gedegen signalering gekomen kan worden.

Screeningslijst Stotteren (SLS)

Een workshop van 3 uur voor begeleiders/leerkrachten. Om uit te vinden of een kind normale niet-vloeiendheden vertoont of dat er een echt risico is op stotteren, is de Screening Lijst Stotteren (SLS) ontwikkeld, ook wel interactieve stottertest genoemd. In deze workshop wordt geleerd hoe deze lijst in de praktijk gebruikt kan worden en hoe er tot een gedegen signalering gekomen kan worden.

Auditieve verwerking, woordvinding en logisch verwoorden

In deze workshop van een dag wordt aandacht besteed aan het leren signaleren van problemen m.b.t. auditieve verwerking (AVP), woordvinding en logisch verwoorden. Ook worden praktische oefeningen, tips en adviezen gegeven om goed om te gaan met deze problemen. Deze workshop kan video/audio-opnames en eigen ingebrachte casussen bevatten.

Afhankelijk van de vraag van de instelling kan in overleg met Van Hoek & Van Luijk de bovenstaande workshops aangepast worden. Ook bestaat er de mogelijkheid om onderwerpen te combineren binnen een dag of dagdeel. De workshops worden gegeven door een logopedist.