Onze visie op logopedie bij bedrijven

De visie op anderstaligen van Van Hoek & Van Luijk is dat de invloed van een andere moedertaal dan het Nederlands, net als een dialect geen spraakgebrek is. Het is echter iemands moedertaal die in eigen kring de beste taal is. In een vreemde omgeving, bij zakelijk overleg of telefoneren kan een dialect of andere moedertaal echter problemen geven.
Om in het dagelijks leven en in je werk goed te functioneren en te communiceren is het van belang dat je goed verstaanbaar bent en op een vriendelijke toon mensen te woord kunnen staan.

Ten aanzien van de verbetering van de uitspraak hebben de logopedisten van Van Hoek & Van Luijk in 2008 een trainings- en begeleidingstraject voor zowel Manpower m.b.t de allochtone medewerkers in de Customer Service Branche als voor de Servicecenter medewerkers van APG ontwikkeld.

One liners van medewerkers die de cursus gevolgd hebben:

 • Na de logopedie lessen is mijn uitspraak duidelijker geworden en mijn stem klinkt helderder.
 • Je wordt bewust gemaakt van je eigen manier van spreken en krijgt handvatten aangereikt ter verbetering.
 • Bewust worden van je uitspraak en weten waar je op moet letten.
 • Op een prettige manier heb ik deze cursus gevolgd. Zeker na mijn operatie(kunstgebit) heeft het mij ontzettend geholpen.
 • Aanrader! Ik heb veel geleerd wat betreft de uitspraak.
 • Beeld oproepen van de logopedieles geeft onmiddellijk weer alertheid. Duidelijk spreken kan iedereen leren.
 • Niet te snel spreken, dan is het duidelijk.
 • Logopedie: een goede ondergrond voor een goed verloop van je gesprek aan de telefoon. Het maakt niet uit waar je vandaan komt in Nederland.
 • Ik heb veel gehad aan de logopedie training. Ik ben mezelf bewust geworden door te letten op het mondgebruik. Hierdoor ben ik beter te verstaan. Kleine aanpassingen, grote veranderingen.

Product

Uitspraakverbetering

De training is gericht op de verbetering van spreektempo, intonatie, verschillende klanken en klemtoon bij volwassenen. Een training om de uitspraak zodanig te verbeteren dat er meer mogelijkheden zijn in de maatschappij. Door middel van een intakegesprek worden de aandachtspunten in kaart gebracht en een plan gemaakt. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van audio en video-opnames. De training wordt gegeven door 2 logopedisten in groepen van maximaal 8 personen.

In een training kan aan verschillende aspecten gewerkt worden:

 • Bewustwording van eigen manier van spreken
 • Verstaanbaar spreken
 • Normaal spreektempo
 • Juiste klemtoon
 • Intonatie
 • Open en vriendelijke houding en manier

Afhankelijk van de vraag van het bedrijf/opdrachtgever kan in overleg met Van Hoek & Van Luijk een training/begeleidingstraject samengesteld worden.